Referencer

-En lille liste, udtalelser, udgivelser og artikler


En lille liste...
Da jeg er underlagt tavshedspligt, kan jeg ikke oplyse om alle de elever, jeg har undervist. Her er en lille liste over et par af de skoler og institutioner, jeg har arbejdet for.
Produktionshøjskolen i Brøndby
Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44 - 2605 Brøndby - tlf: 36 75 24 43 - e-mail: info@phsbrondby.dk
Høje Taastrup Kommune, PPR, Bygaden 2, 2630 Taastrup
Skolepsykolog Torben Thejl 43 59 13 55 Leder Ane Stallknecht 43 59 13 68
VUC Fyn, Rektor Stig Holmelund Jarbøl http://www.vucfyn.dk

Interesserede kan kontakte mig, og jeg vil så formidle en direkte kontakt til relevante referencer.

De andre siger...

Derudover har nogle af de forældre og børn, jeg har undervist villet give deres besyv med
En mor siger...
-Anita er positiv og har den holdning, at alt kan løses. Min datter gik glad til og fra undervisning hos Anita. Anita sørgede for, at min datter følte sig godt tilpas og løste også andre problemer for hende. Hun fandt det niveau min datter var på og underviste derfra.
Anita var meget opmuntrende og sørgede for, at der var mange små succes oplevelser. Hun har stor tålmodighed, og tager det helt roligt at nogle ting skal forklares mange gange og på flere måder.

Datteren udtaler:
Anita er meget kreativ og tålmodig, hun forklarede tingene så mange gange, at jeg forstod det, og hvis jeg ikke forstod, det på den ene måde, så forklarede Anita det på en anden måde. Det jeg lærte, kan jeg bruge, fordi det hænger fast.

En anden mor til en pige på 12 år fortæller...
Min datter havde meget svært ved at forstå matematikundervisningen i klassen og var meget påvirket af det. Da vi fik Anita til at hjælpe hende med blot 1 time om ugen, hjalp det både på humøret og ambitionerne. Jeg har bemærket, at Anita forstår at gøre matematik spændende, for min datter fortæller glædesstrålende, hvad hun nu har lært. Min datter synes nu matematik er sjovt og glæder sig til timerne både med Anita og i skolen.

En tredie...
En lokal skolepsykolog vil ikke lægge navn til en udtalelse af principielle grunde, men kan, ud fra de oplysninger han har fra elever og forældre, fortælle at Anita er god til at få kontakt til børnene, og at hun er tålmodig og vedholdende.
Desuden fortæller han, at hun er kreativ og finder alternative måder at undervise på både mht. materialer og metoder.

Artikler og udgivelser

Fra Fagblad for Socialpædagoger: Socialpædagogen 5. maj 2006 - nr. 9
Netværksanbringelse: Det er tante, der bestemmer

Fra Kristligt dagblad, debatoplæg bragt som et læserbrev i Kristeligt dagblad i 2005
Udsatte børns vilkår

Extending and redefining Attitude and other concepts in the context of Mathematics Education

Artikel fra RUC nyt, Rockilde Universitets Centers officielle blad.
Evaluering af studietid


Speciale fra RUC "Menneskers forhold til matematik: Det har sine årsager!".
Specialet
Specialet er udgivet som IMFUFA tekst nr. 395 den koster i papirudgaven 55,25 og bilaget til er IMFUFA tekst nr.396 der koster 14,75 Den kan bestilles enten hos hos kontorfuldmægtig Karina Skotte Larsen på matematik.e-mailadresse er kl@ruc.dk, telefonnummer er 4674 2263. Eller ved henvendelse til Anita Stark på e-mail astark@alfaogomega.dk.

alfa og omega, Slæggerupvej 107,  4000 Roskilde    Tlf.nr. +45 4062 7547  e-mail
Web design © BEware 2015