Holdundervisning

- Valgfag, vikar eller bare brug for ekstra ressourser

Jeg underviser også store grupper i matematik på eksisterende skoler.

Jeg har tidligere været tilknyttet Roskilde Lille Skole som vikar, hvor jeg underviste i matematik på forskellige klassetrin.

Jeg var igennem flere år valgfagsunderviser i matematik på Produktionsskolen i Brøndby.
Elever tilbydes typisk et skoleforløb på produktionsskole, for at få afklaring på deres videre uddannelsesforløb. Der er rullende optag på skolen, der giver et udfordrende undervisningsmiljø.

Da jeg underviste på Produktionsskolen havde jeg et udvalg af materialer med, og alt efter hvilke kursister, der dukkede op den dag og deres ønsker, besluttede jeg, hvad undervisningen skulle indeholde. Én kursist manglede for eksempel at kende den lille tabel, en anden ville lære om Cosinus og Sinus.

Siden 2009 har jeg været ansat på som underviser på HF på VUC Odense Søndersø
Her underviser jeg hold i geografi og matematik.

Det giver mig en god ballast i kontakten med de unge, at jeg selv har været plejemor, da nogle af eleverne selv har været anbragt, er flyttet på ungdomspension, eller har på anden vis haft et turbulent liv.
alfa og omega, Slæggerupvej 107,  4000 Roskilde    Tlf.nr. +45 4062 7547  e-mail
Web design © BEware 2015