Hjemmeundervisning

-Et alternativt tilbud om undervisning


I Danmark har vi undervisningspligt. Det betyder, at alle børn har krav på undervisning. Det gælder ved længere tids sygdom såvel som ved andre årsager, der forhindrer almindelig skolegang.

Hjemmeundervisning kan vare i kortere eller længerevarende perioder, og der kan bevilliges mellem 10-15 timer om ugen. Hjemmeundervisning kan f.eks. gives til børn, der er fysisk eller psykisk syge i en periode, samt børn der har et endnu ikke afklaret psykisk handicap, der gør, at de ikke trives i folkeskolen.

Grundlaget for at barnet/den unge kan modtage min undervisning er, at børnene har det godt og er trygge. Derfor har barnets trivsel en meget høj prioritet hos mig.
Hvis barnet mistrives, så finder jeg sammen med forældrene en måde at hjælpe barnet. Jeg samarbejder gerne med pædagoger, forældre og andre involverede omkring barnet, evt med kontakt til barnets tidligere lærere og til eventuelle plejeforældre.

I et hjemmeundervisningsforløb har jeg før haft ansvaret for alle fag. I dag har jeg mulighed for at hjælpe i forhold til matematik. Der er også mulighed for at jeg kan fungere som konsulent for forældre, der selv ønsker at hjemmeundervise. Pris for en times undervisning 500 kr. Der kan bevilliges af en kommune, den skole barnet har gået på tidligere, eller af forældre. se hvilke.


Der kan hjemmeundervises i alle obligatoriske fag på alle klassetrin fra 1. til 9. klasse. Hjemmeundervisningen bevilliges og foregår jvf. Bekendtgørelse nr. 896 af 22/09/2000 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 10, stk. 2.

Link til love og regler for folkeskolen §32 og §34

Hos os er det alfa (α) og omega (Ω), at matematikken får en hånd.

'Torben' boede på et opholdssted og mødte ikke op til skoletimerne....Læs mere

Hos os er det alfa (α) og omega (Ω), at matematikken forståes og her kan æg hjælpe.

'Søren' havde det dårligt i skolen og reagerede både i skolen og derhjemme med voldsomme slåskampe...
Læs mere

Matematik - alternativ læringsmetode med kugler.

'Jens' havde det svært med at modtage undervisning og være sammen med andre børn...Læs mere

alfa og omega, Slæggerupvej 107,  4000 Roskilde    Tlf.nr. +45 4062 7547  e-mail
Web design © BEware 2015