Historier fra det virkelige liv

Hjemmeundervisning børnehistorier


alfa og omega 'Torben' boede på et opholdssted og mødte ikke op til skoletimerne....

'Torben' en ung mand på 17 år med en grad af autisme, boede på et opholdssted. Han gik på nærmeste skole. Da han startede her, havde han det mål, at han skulle tage 9. kl. afgangsprøve, men det blev ændret, til at lære så meget som muligt.
I starten mødte han kun op til meget få timer, opgaven var derfor i starten at få ham til at møde til timerne.
Vi fandt frem til en løsning, hvor opholdsstedets nattevagt på hjemvejen afleverede ham til undervisning i mit lokale.
Kom han for sent argumenterede jeg for, at konsekvensen var, at han skulle blive tilsvarende længere.
I starten gik han i vrede, men efterhånden gik det bedre, og han opdagede, at det ikke var farligt at modtage undervisning.
Det var meget vigtigt for ham, at der var et formål med aktiviteterne, så der blev skrevet nyttige lister i stedet for diktat, f.eks. køresedler, indkøbslister, ønskesedler. alfa og omega
I matematik kunne han f.eks. regne forbruget af tapet ud, da et værelse skulle tapetseres.
Når han også skulle have motion, luftede vi naboens hund for, at motionen havde et formål.
Han ville gerne lære engelsk, men det skulle jo have et formål at tale engelsk, så jeg imødekom hans ønske ved at besøge en studerende som endnu ikke talte dansk, og sammen spillede vi kort på engelsk.
I fysik undervisningen byggede han højttalere med en tilkaldt faglærer, min samarbejdspartner Peter Jensen.
'Torben' blev udsluset til computeropgaver på en virksomhed.

'Søren' med asperger syndrom havde det dårligt i skolen og reagerede derhjemme med voldsomme slåskampe...

alfa og omega 'Søren' gik i 3. kl. og havde det dårligt i skolen og reagerede derhjemme med voldsomme slåskampe, han havde det svært med alle i familien, og reagerede ved at hyle og skrige.
Han nægtede at spise og havde konflikter med forældrene om alt fra mad til tøj og hygiejne.
Løsningen var et forudsigeligt liv, vi lavede en mappe med skemaer over dagens og ugens gang. Jeg fandt sammen med ham og forældrene ud af, hvad han skulle spise og drikke, og hvor meget af hvert.
Mappen optog ham meget og var et godt værktøj for ham, f eks. vidste han, hvad han skulle lave, mens jeg talte med hans mor.
Da der kom regelmæssighed i hans dag, blev han modtagelig for undervisning. Jeg havde daglig kontakt med forældrene og kunne diskutere eventuelle justeringer i skemaerne med dem om aftenen. alfa og omega
'Søren' gik i baglås, hvis han blev presset for meget. Så det var vigtigt at undgå pres.
Jeg underviste ham i biologi ved at følge en hønes opvækst fra æg til ung høne. Vi gennemlyste ægget, lavede vandtest, og fodrede kyllinger. Han lærte også at malke en ged, og øvede sig på den måde i at have tæt kontakt.
'Søren' havde en dårlig motorik, som vi arbejdede med ved at klippe kvas og slæbe det hen til geden.
Jeg trænede hans omgang med andre børn, og han endte med at nyde dette samvær med få og rolige børn.
Vi trænede talforståelse ved at spille kort, bl.a. 500. Han var svær at motivere til at læse dansk, men også her lykkedes det at fange hans interesse, for vi fandt ud af brugsvejledninger kunne bruges til noget fornuftigt.
Han kom i trivsel og kunne lege med sin lillebror uden de tidligere konflikter.
De trygge og forudsigelige rammer hjalp ham meget.

alfa og omega 'Jens' med en grad af autisme havde det svært med at modtage undervisning og være sammen med andre børn...

'Jens' blev hjemmeundervist i et lokale på hans tidligere skole. De tidligere klassekammerater færdedes ude på legepladsen i frikvarteret.
Når det var dårligt vejr, kom de indenfor og blev 'undervist' til glæde for både dem og 'Jens'.
Vi lavede aftaler med kammeraterne om, at de kom ind og lavede matematik i deres lange frikvarter, så kunne han senere komme ud at spille fodbold med dem.
Når han så, hvad de andre drenge var i gang med, vandt hans nysgerrighed over hans modstand.
Han var generelt meget videbegærlig og stillede gode spørgsmål, men hvis svaret var langt, rakte tålmodigheden ikke, og så reagerede han meget voldsomt med verbale overfald. Det holdt op undervejs i forløbet.
alfa og omega Som forløbet skred frem, fik vi nogle hyggelige, sjove og undervisningsfyldte timer sammen.
I stedet for at jeg fortalte ham viden, så læste han sig til viden. Jeg skrev til ham, hvad jeg ville undervise i, så læste han det og skrev det af.
Han forstod det skrevne bedre end de talte ord. Når jeg introducerede nye ord, skrev jeg deres betydning i parenteser.
Vi opbyggede nogle gode faste rutiner, vi spillede f.eks kort, 500 og på den måde lærte han matematik, så arbejdede vi danskfagligt, holdt spisepause og arbejdede fagligt igen.
Efter nogle måneder fandt kommunen et blivende skole tilbud til ham.

alfa og omega, Slæggerupvej 107,  4000 Roskilde    Tlf.nr. +45 4062 7547  e-mail
Web design © BEware 2015